Branches

Bei den Scouten sin d'Memberen an verschiden Branchen angedeelt. Des Branchen hänken vum Alter of. Beaver sin Kanner vun 6 bis 8 Joer. Wëllefcher sin Kanner vun 8 bis 11 Joer. Scouten sin Kanner vun 11 bis 15 Joer. Explorer sin Jonker vun 15 bis 18 Joer. Rover sin Erwuessener vun 18 bis 26 Joer.

15 Becours