D'Scoutsgesetz

D’Scoutsgesetz ass dat wourun all Scout vun jonk bis al probeiert sech op seng Weis ze halen. Et ass Deel vun sengem Verspriechen dat en mecht ier en sein Foulard krit deen hiern offiziel zu engem Member vun desem Mouvement mecht, vum Patrullenliewen genausou wei vun all den aneren Scoutsaktiviteiten. Scoutsgesetz heescht fir Scouten keen rechtlescht Gesetz oder Zwang mee eischter eng Serie Rotschlei dei hiern sou gudd wei meiglech soll an sein Liewen abannen.

42

Beavergesetz:

 • E Beaver as frou.
 • E Beaver as fläisseg.
 • E Beaver denkt un d'Natur.
 • E Beaver hĂ«lleft iwwerall. 

43

 Wellefchersgesetz:

 • E WĂ«llefche lauschtert op deen ale Wollef.
 • E WĂ«llefche mĂ©cht d'AĂ«n op a spĂ«tzt d'Oueren.
 • E WĂ«llefchen as propper a seet d'Wourecht.
 • E WĂ«llefchen as e gudde Komerod.
 • E WĂ«llefchen hĂ«lleft wĂ©i a wou hie kann.

44

 

Scoutsgesetz:

 • E Scout (Eng Guide) huet Disziplin.
 • E Scout (Eng Guide) as offen a hĂ©iferlech. All Scouten a Guide sin Bridder a Schwesteren.
 • E Scout (Eng Guide) mĂ©cht säi (hiirt) Bescht fir all denen dĂ©i a Nout sin ze hĂ«llefen.
 • E Scout (Eng Guide) mĂ©cht all Dag a gudd Wierk.
 • E Scout (Eng Guide) as gudd mat den DĂ©iren, a respektĂ©iert d'Natur.
 • E Scout (Eng Guide) hĂ«lt alles vun der gudder Säit.
 • E Scout (Eng Guide) respektĂ©iert wat anere gehĂ©iert.
 • E Scout (Eng Guide) as propper u Läif a SĂ©il; hie (si) seet a mĂ©cht näischt Schlechtes.

45