Explorer

9 Explorer

Explorer sin Scouten vun 15 bis 18 Joer.

Sie treffen sech fir den Moment Freides Owes

10 Explorer

 

 

 

 

11 ExplorerNumm: Martin

Virnumm: Gilles

Totem: Oryx

Fonctioun: Assistant chef de groupe / Responsable unité explorers

Gebuertsdag: 17.01.1980

Formatioun: Chef de troupe (Animateur) / Woodbadge

 

Numm: Martin

Virnumm: Olivier

Totem: Tarpan

Fonctioun: Chef de troupe, Assistant chef de troupe, Assistant responsable unité explorer

Gebuertsdag: 31.01.1988

Formatioun: Chef de troupe (Animateur)

Numm: Molitor

Virnumm: Jo

Totem: /

Fonctioun: Assistant responsable unité explorer

Gebuertsdag: 06.06.1993

Formatioun: Chef de Colonie (Animateur)

Numm: Loos

Virnumm: Charel

Totem: /

Fonctioun: Assistant responsable unité explorer

Gebuertsdag: 29.06.1997

Formatioun: /

12 Charel

 

 

 

Tags: