Scouten - Jonker vun 11 bis 15 Joer

Scouten hun tescht 11 an 15 Joer an treffen sech emol an der Woch fir zesummen nei Deeler vum Scoutismus kennenzeleieren oder ze verfeineren an dobei vill Spas ze hun. Sie spillen, bastelen, bauen Konstruktiounen, kachen, machen Sport, beweegen sech an der Natur, schlofen am Zelt, liesen Karten, …

Scouten hun tescht 11 an 15 Joer an treffen sech emol an der Woch fir zesummen nei Deeler vum Scoutismus kennenzeleieren oder ze verfeineren an dobei vill Spas ze hun. Sie spillen, bastelen, bauen Konstruktiounen, kachen, machen Sport, beweegen sech an der Natur, schlofen am Zelt, liesen Karten, …

32 Scouten

Sie sin an Patrullen agedeelt an deenen et jeweils een CP (Chef de Patroulle) an en SP (Second) gett dei an der Patrull Leedung iwerhuelen. En Deel vun den Scoutsversammlungen gin vun den Scoutscheffen organiseiert den aneren Deel patrullenweis vum jeweilegen CP an SP. Sou kennen Scouten lues an lues emmer mei Responsabiliteit huelen an leieren selbstänneg ze ageieren. Och sie gin puer mol Joer op kleng Campen an am Summer hun sie normalerweis en Summercamp am Land oder och am Ausland.

 

 

Hei eng kleng Presentatioun vun eisen Truppencheffen

 

Numm: Martin

Virnumm: Olivier

Totem: Tarpan

Fonctioun: Chef de troupe, Assistant chef de groupe

Gebuertsdag: 31.01.1988

Formatioun: Chef de troupe (Animateur)

 

Numm: Bertrand

Virnumm: Paul

Totem: /

Fonctioun: Assistant chef de troupe

Gebuertsdag: 06.02.1997

Formatioun:  ACT

Paul

 

 

 

 

 

 

Numm: Lenert

Virnumm: Alex

Totem: /

Fonctioun: Assistant chef de troupe

Gebuertsdag: 25.05.1996

Formatioun: Leadership

Alex

Numm: Weber

Virnumm: Félix

Totem: /

Fonctioun:  assistant chef de troupe

Gebuertsdag: 27.05.1998

Formatioun: ACT

Felix

Numm: Prost

Virnumm: Tom

Totem: /

Fonctioun: Assistant chef de troupe

Gebuertsdag: 04.04.1998

Formatioun: /

Tom

 

Numm: Gasperi

Virnumm: Emanuelle

Totem: Schilu

Fonctioun: Chef de meute, Assistant chef de troupe, Assistant chef de groupe

Gebuertsdag: 11.11.1987

Formatioun: Chef de colonie (Animateur)

Numm: Martin

Virnumm: Gilles

Totem: Oryx

Fonctioun: Assistant chef de groupe, assistant chef de troupe, Responsable unité explorer

Gebuertsdag: 17.01.1980

Formatioun: Chef de troupe (Animateur) / WoodbadgeTags: