Scouten - Jonker vun 11 bis 15 Joer

Scouten hun tescht 11 an 15 Joer an treffen sech emol an der Woch fir zesummen nei Deeler vum Scoutismus kennenzeleieren oder ze verfeineren an dobei vill Spas ze hun. Sie spillen, bastelen, bauen Konstruktiounen, kachen, machen Sport, beweegen sech an der Natur, schlofen am Zelt, liesen Karten, …

[[wysiwyg_imageupload::]]

Scouten hun tescht 11 an 15 Joer an treffen sech emol an der Woch fir zesummen nei Deeler vum Scoutismus kennenzeleieren oder ze verfeineren an dobei vill Spas ze hun. Sie spillen, bastelen, bauen Konstruktiounen, kachen, machen Sport, beweegen sech an der Natur, schlofen am Zelt, liesen Karten, …

32 Scouten

Sie sin an Patrullen agedeelt an deenen et jeweils een CP (Chef de Patroulle) an en SP (Second) gett dei an der Patrull Leedung iwerhuelen. En Deel vun den Scoutsversammlungen gin vun den Scoutscheffen organiseiert den aneren Deel patrullenweis vum jeweilegen CP an SP. Sou kennen Scouten lues an lues emmer mei Responsabiliteit huelen an leieren selbstänneg ze ageieren. Och sie gin puer mol Joer op kleng Campen an am Summer hun sie normalerweis en Summercamp am Land oder och am Ausland.

 

Eis Troupecheffen sinn:

 

Olivier Martin (Chef de troupe)

Alex Lenert

Philippe Dauphin

Max Linden

Tom Prost

Félix Weber

Paul Bertrand

Anne Hilger

Lisa Hoffmann

Jil Krier

Camie Hilger

Gilles Martin[[wysiwyg_imageupload::]]

 

 

 

 

 

 Tags: